Uitgelicht bericht

Seksueel misbruik

Voor al je vragen met betrekking tot seksueel misbruik.
Wil je weten welke gevolgen seksueel misbruik heeft?
Ben je op zoek naar specifieke hulp (voor je cliënt)?
Op zoek naar voorlichting/ deskundigheidsbevordering?

Welkom op Hulpnaseksueelmisbruik.nl we hopen je verder te kunnen helpen.

Onze stichting is afhankelijk van subsidies en giften.
Ondersteun ons met jouw bijdrage!

Donatie uit ‘opbrengst’ boekje

Donatie Ria Meerlo & boek
In het najaar van 2013 werden we blij verrast met een mailberichtje van Ria Meerlo.
Zij schreef: “Ik ben zelf slachtoffer van seksueel misbruik in het verleden. Ik ben nu bijna 50 en heb eindelijk mijn verhaal durven te vertellen. Ik heb daarover geschreven en binnenkort breng ik een boekje uit waarin ik thematisch mijn proces beschrijf. Ik wil dit boekje niet verkopen om winst te maken. Ik ben op zoek naar een organisatie die ik met de verkoop van het boekje kan sponsoren.  Ik zou graag in contact met jullie komen hierover”.
Zo kwamen wij met Ria in contact en heeft zij besloten de ‘opbrengst’ van haar boekje aan de stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ te doneren.

Op 5 maart kwam Ria haar boekje ‘Eén woord’ en de donatie persoonlijk overhandigen! Met veel herkenning over en weer, ontstaat er een heel prettig gesprek. We zijn héél blij met de donatie! Die zullen we inzetten voor de activiteiten van ons ‘ervaringsteam’.
Nogmaals: Ria hartelijk dank!
Lees meer >

Nieuwsbrief doelgroep

Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief in dit nieuwe jaar voor de doelgroep is uitgebracht. Er zijn meerdere interessante artikelen te lezen.

Inhoud Nieuwsbrief voorjaar 2014
Vernieuwde website!
Het onzichtbare in beeld gebracht
Allochtonen project Arnhem: ‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’
Documentaire: ‘Het geheim van mijn vader’
Ontdekken dat je kind seksueel misbruik wordt
Stichting Project Speak Now
Nieuwsbrief 2014 nr.1

Introductie Allochtonenproject Arnhem

Nieuwsbrief
Sinds eind vorig jaar draait het project ‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’ ook in Arnhem, om de problematiek van seksueel misbruik onder de aandacht te brengen.
Gedurende de looptijd van het project zal er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht worden. Hierin zal aandacht besteedt worden aan de voortgang van het project en ieder ander actueel nieuws in het kader van het onderwerp.
De eerste nieuwsbrief is de introductie van het project.
Introductie Allochtonenproject Arnhem

Allochtonenproject Arnhem

‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’

Het Nijmeegse voorlichtingsproject “Allochtone meiden en vrouwen in zicht” is door Elan naar Arnhem gehaald. Malika Elmouridi van Elan heeft gedurende 3 jaar deel uitgemaakt van de Kennisgroep van dit project in Nijmegen. Zij heeft van heel dichtbij de waarde van dit project ervaren.

Het Burger en Nieuwe Weeshuis

Dankzij de 3 Arnhemse fondsen is dit mogelijk gemaakt.

Met dank aan:
-  Het Burger en Nieuwe Weeshuis
-  Dullertsstichting
-  Stichting Sint Nicolai Broederschap
DullertsstichtingLees meer >
Stichting Sint Nicolai Broederschap

 

Het onzichtbare in beeld

20 november 2013
De Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan heeft, namens de Taskforce Kindermishandeling, alle burgemeesters in Nederland opgeroepen aandacht te schenken aan de Week van Kinderen Veilig. 
Het motto is: “Kindermishandeling, praat erover!”
In dit kader organiseerde de stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ samen met de Gemeente Nijmegen een bijeenkomst voor professionals op 20 november 2013. Burgemeester Bruls is een gedeelte van de bijeenkomst aanwezig .

Getuigenis voor het kwetsbare kind
Insteek van de middag is professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek over wat het betekent voor een kind om op te groeien in een omgeving waarin onveiligheid en angst alledaags zijn.
Op een invoelbare wijze wordt de gevoelswereld en belevingswereld van het mishandelde- en misbruikte kind inzichtelijk. Dit biedt extra aanknopingspunten voor vroegtijdige signalering, treffen van maatregelen en actiegericht handelen.
Lees meer >

Aankondiging 20 november 2013

Programma 20 november 2013

Documentaire “Brief Aan Mijn Vader”

Marlies Bosma

Marlies zit momenteel in haar laatste jaar van de opleiding Media, Informatie en Communicatie in Enschede. Gedurende haar opleiding heeft Marlies een paar korte films geproduceerd en heeft ze stage gelopen bij het produktiebedrijf Hazazah Film and Photography in Amsterdam.

Op dit moment regisseert Marlies haar eerste documentaire, ‘Brief Aan Mijn Vader’, die in december 2013 in premiére zal gaan.

De documentaire Brief Aan Mijn Vader behandelt de verwondering van de filmmaakster Marlies Bosma naar haar vader die in zjin jeugd slachtoffer is geworden van incest. Na vijftig jaar zwijgen opent Marco de beerput en durft hij zijn verleden onder woorden te brengen.

“Ik ben je nog steeds dankbaar dat je het verleden bespreekbaar hebt gemaakt. Ik realiseer mij nu dat je niet eens zozeer bent veranderd de afgelopen zes jaar, maar dat ik nu de vader zie die je altijd al bent geweest, alleen nu zonder het grote, sterke schild dat je altijd bij je droeg.”

Een citaat uit de brief die Marlies aan haar vader voordraagt gedurende de documentaire. Aan de hand van de brief zal Marlies het gesprek aangaan met haar vader en wordt het duidelijk hoe verschillend hun jeugd is geweest. Marlies spreekt de bewondering uit naar haar vader hoe hij het leven heeft vastgegrepen en haar in warmte en veiligheid heeft opgevoed ondanks zijn eigen tragische jeugd.

Brief Aan Mijn Vader laat een indringend gesprek zien tussen een vader en zijn dochter en hun sterke en onbreekbare band die steeds meer groeit.

Als stichting steunen wij Marlies in het realiseren van deze documentaire.

Meer lezen over doel en ontwikkelingen met betrekking tot de documentaire:
BRIEF AAN MIJN VADER“