Uitgelicht bericht

Stopzetten activiteiten

De stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ stopt per 1 januari 2015 haar activiteiten. Er is onvoldoende structurele financiering beschikbaar, waardoor het tot onze grote spijt niet mogelijk is het werk voort te zetten.

Onmisbaar werk
Sinds 23 maart 1993 heeft de stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ hulpverlening geboden aan mensen die ervaringen hebben met seksueel misbruik. Mannen, vrouwen en jongeren die in het dagelijks leven psychische en fysieke problemen ondervinden van hun geschiedenis.

De grote fijngevoeligheid van de hulpverleners voor integriteit, menselijke waardigheid en grenzen zorgden voor een veilige haven. Een veilige haven waar men woorden kreeg voor het onzegbare en inzicht verkreeg hoe de klachten in het huidige leven samenhangen met de ervaring van seksueel misbruik.

Een stem
Naast hulpverlening zorgde de stichting dat het thema seksueel misbruik op de agenda staat bij onder andere overheid, hulpverlening, onderwijs, maatschappelijke en welzijnsorganisaties. Een taak die helaas cruciaal is in deze tijd, ondanks het werk van de commissies Samson en Deetman. Mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik hebben een stem nodig, het is een groep die zelf niet naar buiten treedt en moeizaam voor zichzelf opkomt. De stichting gaf daarom ook veel voorlichting om geheimhouding en stilzwijgen rond seksueel misbruik te doorbreken.

Stopzetting
De stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ is op dit moment volledig afhankelijk van financiering van kortlopende projecten en donaties. Het gebrek aan structurele financiering om de stichting een toekomstbestendige basis te geven, ontbreekt. Hulpverlening en projecten van de stichting worden komende maanden afgebouwd en afgerond.

Met pijn in ons hart sturen wij u dit bericht. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft na het lezen hiervan. Neem in dat geval gerust contact op met ons viainfo@hulpnaseksueelmisbruik.nl of 024 – 360 32 58.

Afgelopen jaren heeft de stichting met heel veel mensen prettig samengewerkt en inspirerend contact gehad. Hartelijk dank voor deze waardevolle ontmoetingen!

Voortgang Allochtonenproject Arhem

NieuwsbriefVoortgang Allochtonenproject Arnhem
Sinds eind 2013 is in Arnhem het project ‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’ gestart. Doel van het project is om de problematiek van seksueel misbruik onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.
Begin 2014 (februari) werd het project geïntroduceerd in de aller eerste nieuwsbrief. Deze tweede nieuwsbrief geeft een indruk van de voortgang van dit project. En hoe er via meerdere voorlichtingsbijeenkomsten het taboe-gevoelige onderwerp ‘seksueel misbruik’ onder de aandacht is gebracht.

2) Voortgang Allochtonenproject Arnhem

Groepsaanbod najaar 2014

ThemagroepFolder Weerbaarheid - kleinEr zijn startdata vastgelegd van de Themagroep voor vrouwen en Training psycho-sociale weerbaarheid in het najaar 2014.

Klik hier op GROEPSAANBOD om meer te lezen over de verschillende groepsbijeenkomsten en startdata in het najaar 2014.

Folders van het groepsaanbod zijn per mail te bestellen.

Lezing PSYCH-K®

Lezing over de methodiek en uitgangspunten van PSYCH-K®

Door: Stefan Schoenmacker en Monika van Dolderen

Lezing Monika van Dolderen Stefan Schoenmacker

Datum                 donderdag 2 oktober 2014
Tijd                       19:30 uur tot 22:00 uur
                             (inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie                 Stichting ‘hulp na seksueel misbruik’
Adres                   Groenestraat 294 B2.8
                             6531 JC Nijmegen
Toegang              € 10, –

PSYCH-K in de notedop
Waarschijnlijk kent iedereen dit wel; steeds maar weer van die nare gevoelens, gedachten, gewoonten, spanningen en blokkades. Je doet er van alles aan, zoals erover praten, positief denken, inzicht krijgen in problemen, goede voornemens maken en toch….. verandert er maar weinig of is het van korte duur, ondanks al je inzet.

Wat houdt je dan tegen?      Flyer Lezing PSYCH-K

Aanmelden mogelijk tot 1 oktober
024-360 32 58
info@hulpnaseksueelmisbruik.nl

 

Oproep: Jouw verhaal op film

PharosPharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen te Utrecht) wil in het kader van het project ‘Aanpak seksueel misbruik binnen migrantengezinnen’ een film maken.
Een film waarin verhalen opgenomen zijn van mensen die als kind seksueel misbruikt zijn.

Hiervoor zijn ze op zoek naar mannen of vrouwen, allochtoon en autochtoon, in de leeftijd van 20 tot 40 jaar.

Oproep – Deelname aan film over seksueel misbruik

Donatie uit ‘opbrengst’ boekje

Donatie Ria Meerlo & boek
In het najaar van 2013 werden we blij verrast met een mailberichtje van Ria Meerlo.
Zij schreef: “Ik ben zelf slachtoffer van seksueel misbruik in het verleden. Ik ben nu bijna 50 en heb eindelijk mijn verhaal durven te vertellen. Ik heb daarover geschreven en binnenkort breng ik een boekje uit waarin ik thematisch mijn proces beschrijf. Ik wil dit boekje niet verkopen om winst te maken. Ik ben op zoek naar een organisatie die ik met de verkoop van het boekje kan sponsoren.  Ik zou graag in contact met jullie komen hierover”.
Zo kwamen wij met Ria in contact en heeft zij besloten de ‘opbrengst’ van haar boekje aan de stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ te doneren.

Op 5 maart kwam Ria haar boekje ‘Eén woord’ en de donatie persoonlijk overhandigen! Met veel herkenning over en weer, ontstaat er een heel prettig gesprek. We zijn héél blij met de donatie! Die zullen we inzetten voor de activiteiten van ons ‘ervaringsteam’.
Nogmaals: Ria hartelijk dank!
Lees meer >

Nieuwsbrief doelgroep

Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief in dit nieuwe jaar voor de doelgroep is uitgebracht. Er zijn meerdere interessante artikelen te lezen.

Inhoud Nieuwsbrief voorjaar 2014
Vernieuwde website!
Het onzichtbare in beeld gebracht
Allochtonen project Arnhem: ‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’
Documentaire: ‘Het geheim van mijn vader’
Ontdekken dat je kind seksueel misbruik wordt
Stichting Project Speak Now
Nieuwsbrief 2014 nr.1

Introductie Allochtonenproject Arnhem

Nieuwsbrief
Sinds eind vorig jaar draait het project ‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’ ook in Arnhem, om de problematiek van seksueel misbruik onder de aandacht te brengen.
Gedurende de looptijd van het project zal er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht worden. Hierin zal aandacht besteedt worden aan de voortgang van het project en ieder ander actueel nieuws in het kader van het onderwerp.
De eerste nieuwsbrief is de introductie van het project.
Introductie Allochtonenproject Arnhem

Allochtonenproject Arnhem

‘Allochtone meiden en vrouwen in zicht’

Het Nijmeegse voorlichtingsproject “Allochtone meiden en vrouwen in zicht” is door Elan naar Arnhem gehaald. Malika Elmouridi van Elan heeft gedurende 3 jaar deel uitgemaakt van de Kennisgroep van dit project in Nijmegen. Zij heeft van heel dichtbij de waarde van dit project ervaren.

Het Burger en Nieuwe Weeshuis

Dankzij de 3 Arnhemse fondsen is dit mogelijk gemaakt.

Met dank aan:
–  Het Burger en Nieuwe Weeshuis
–  Dullertsstichting
–  Stichting Sint Nicolai Broederschap
DullertsstichtingLees meer >
Stichting Sint Nicolai Broederschap

 

Groepsaanbod 2014

Klik hier op GROEPSAANBOD om meer te lezen over de verschillende groepsbijeenkomsten en startdata in het voorjaar van 2014.

Het onzichtbare in beeld

20 november 2013
De Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan heeft, namens de Taskforce Kindermishandeling, alle burgemeesters in Nederland opgeroepen aandacht te schenken aan de Week van Kinderen Veilig. 
Het motto is: “Kindermishandeling, praat erover!”
In dit kader organiseerde de stichting ‘hulp na seksueel misbruik’ samen met de Gemeente Nijmegen een bijeenkomst voor professionals op 20 november 2013. Burgemeester Bruls is een gedeelte van de bijeenkomst aanwezig .

Getuigenis voor het kwetsbare kind
Insteek van de middag is professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek over wat het betekent voor een kind om op te groeien in een omgeving waarin onveiligheid en angst alledaags zijn.
Op een invoelbare wijze wordt de gevoelswereld en belevingswereld van het mishandelde- en misbruikte kind inzichtelijk. Dit biedt extra aanknopingspunten voor vroegtijdige signalering, treffen van maatregelen en actiegericht handelen.
Lees meer >

Aankondiging 20 november 2013

Programma 20 november 2013